Đề tài NCKH dành cho người học Community home page

Logo
Đề tài NCKH dành cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Browse

Collections in this community

Logo

NCKH - Nâng cao vai trò của sinh viên trong hoạt động quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Nâng cao vai trò của sinh viên trong hoạt động quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Logo

NCKH - Pháp luật quốc tế và thực tiễn về xử lý tội phạm công nghệ cao - Kinh nghiêm cho Việt Nam

Pháp luật quốc tế và thực tiễn về xử lý tội phạm công nghệ cao - Kinh nghiêm cho Việt Nam

Logo

NCKH - Phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam

Phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam

Logo

NCKH - Phòng vệ thương mại bằng công cụ thuế quan ở Việt Nam

NCKH - Phòng vệ thương mại bằng công cụ thuế quan ở Việt Nam - Chủ nhiệm: Đặng Đình Dũng

Logo

NCKH – Bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Logo

NCKH – Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam

Logo

NCKH – Khung pháp lý về Bitcoin và các loại tiền ảo trong pháp luật một số nước trên thế giới – Kinh nghiệm cho Việt Nam

Khung pháp lý về Bitcoin và các loại tiền ảo trong pháp luật một số nước trên thế giới – Kinh nghiệm cho Việt Nam

Logo

NCKH – Pháp luật về các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Pháp luật về các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Logo

NCKH – Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Logo

NCKH – Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án

Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án

Logo

NCKH – Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Luật, qua thực tế hành nghề Luật sư, Công chứng

Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Luật, qua thực tế hành nghề Luật sư, Công chứng

Logo

NCKH – Xây dựng phương pháp học tập nhằm hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Luật Kinh tế

Xây dựng phương pháp học tập nhằm hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Luật Kinh tế

Logo

NCKH – Áp dụng sáng chế không có hiệu lực bảo hộ tại Việt Nam sáng chế số CN103947747A “Compound preservtive for citrus and preparation method thereof” trong bảo quản cam tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Áp dụng sáng chế không có hiệu lực bảo hộ tại Việt Nam sáng chế số CN103947747A “Compound preservtive for citrus and preparation method thereof” trong bảo quản cam tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế