Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/121
Title: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung
Other Titles: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung của tác giả Nguyễn Ngọc Kiện - NXB Tư pháp - 2020
Authors: Nguyễn Ngọc, Kiện
Nguyễn Thị, Xuân
Dương Thị Cẩm, Nhung
Trần Văn, Hải
Nguyễn Thị, Bình
Nguyễn Mạnh, Hùng
Hà Lệ, Thuỷ
Keywords: Giáo trình
tài liệu
Hình sự
Luật
tư pháp
Việt Nam
luật hình sự
phần chung
Issue Date: 8-Oct-2020
Publisher: NXB Tư pháp
Series/Report no.: GT-LUAT;Hình sự
Abstract: Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và vận dụng của người học, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức biên soạn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (phần chung). Giáo trình là hệ thống chuẩn kiến thức đào tạo về ngành luật hình sự, được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và nhà khoa học có uy tín. Giáo trình thể hiện chính sách hình sự, chính sách pháp luật hình sự trong hoàn cảnh kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay, đồng thời, cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp và các luật mới ban hành trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người. Giáo trình coi trọng phát triển các kỹ năng của người học, gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, Giáo trình còn mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của người học sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo cử nhân luật.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/121
ISBN: 978-604-81-1895-2
Appears in Collections:Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Luật hình sự phần chung - Nguyễn Ngọc Kiện (1).pdfGT_Luat Hinh su VN16.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.