Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/161
Title: NCKH – Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án
Other Titles: Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án
Authors: Dương Thị Cẩm, Nhung
Bùi Thị Thuỷ, Tiên
Lê Thanh, Tuấn
Phan Lê Diệu, Hiền
Keywords: đề tài
nckh
pháp luật
kỹ năng
nghề nghiệp
kỹ năng nghề nghiệp
sinh viên Luật
thực tế hoạt động
toà án
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Luật
Series/Report no.: NCKH;Cấp Trường
Abstract: Một điều đặc biệt là ngay từ năm học 2018-2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã bắt đầu áp dụng mô hình thực hành Luật vào cho sinh viên ngay từ năm 1 khi mới được tiếp xúc với những kiến thức nền tảng đối với ngành luật. Song những nỗ lực cố gắng đó chưa đem lại một kết quả đáng mong đợi, vẫn còn phần nhiều các bạn sinh viên hạn chế về kĩ năng, trong tư tưởng của đa số sinh viên thì “thực tập” chỉ mang tính chất “đối phó”, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiệu quả thực hành đem lại chưa cao. Ngoài ra, hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế còn hạn chế, chưa chú trọng vào vấn đề đào tạo kỹ năng cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trên thực tế, sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế được đánh giá có nền tảng kiến thức tốt nhưng còn hạn chế về mặt kỹ năng. Chính vì vậy, sinh viên sau khi ra trường thường bắt nhịp với công việc khó khăn hơn so với sinh viên tại các trường đại học đào tạo ngành luật khác trên cả nước như Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Luật Hà Nội,… Vì vậy, với những vấn đề đã đặt ra và từ tình hình thực tế khi sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế ra trường làm việc trong những năm qua, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án” là hết sức cần thiết nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho sinh viên hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/161
Appears in Collections:NCKH – Xây dựng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật, qua thực tế hoạt động của Tòa án

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baocao- THUY TIEN2019.pdfNCKH_Buithithuytien648.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.