Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/19
Title: Giáo trình hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật lao động
Other Titles: Sách hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật lao động
Authors: Đào Mộng, Điệp
Mai Đăng, Lưu
Đỗ Thị Quỳnh, Trang
Keywords: giáo trình
luật lao động
hướng dẫn giải quyết tình huống
sách hướng dẫn
đào mộng điệp
Issue Date: 5-Aug-2019
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;GQTH L.L.Đ
Abstract: Cuốn sách này được xây dựng để làm rõ định hướng chung về nghiên cứu các tình huống, đặc trưng cơ bản của các tình huống, xây dựng các kỹ năng cần thiết trong vận dụng các tình huống của Luật Lao động. Cuốn sách này nhằm cung cấp cho người học các nội dung kiến thức lý thuyết trao đổi và cách giải quyết các tình hình huống cụ thể thông qua các bản án của Tòa án, các tình huống giả định, câu hỏi mang tính gợi mở nhằm cung cấp thêm cho người học các tiếp cận đa chiều của học phần này
Description: Sách hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật Lao động - Đào Mộng Điệp (chủ biên) - Năm 2019
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/19
ISBN: 978-604-974-223-1
Appears in Collections:Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sach HD Giai quyet tinh huong Luat Lao dong full.pdfNội dung giáo trình tài liệu HDGQ Luật Lao động1.07 MBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU SACH LUAT LAO DONG.pdfPhụ lục tài liệu358.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.