VẤN ĐỀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM – NHỮNG THÁCH THỨC TỪ MẶT PHÁP LÝ Collection home page

Logo
Thực tiễn cho thấy, nền pháp lý Việt Nam hiện nay, đặc biệt là về lĩnh vực thương mại, vẫn còn nhiều bất cập, chưa đuổi kịp những thay đổi nhanh chóng của thị trường, chưa hoàn toàn nắm bắt được xu thế chung của thế giới. Chính vì lý do đó, một trong những vấn đề cần được quan tâm, chú ý hàng đầu chính là những thách thức về mặt pháp lý mà Việt Nam sẽ gặp phải khi gia nhập Công ước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào toàn diện, chuyên sâu về các thách thức về mặt pháp lý này. Một số nghiên cứu khác chỉ mang tính lẻ tẻ, chưa hệ thống hoặc nghiên cứu chủ yếu về mặt kinh tế chứ chưa thực sự quan tâm nhiều về khía cạnh pháp lý. Xuất phát từ nhu cầu nêu trên, tác giả chọn đề tài “Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam - Những thách thức từ mặt pháp lý” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Thuộc bản quyền của Trường Đại học Luật

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed