Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/212
Title: PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Other Titles: PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Authors: Đào Mộng, Điệp
Đỗ Thị Tố, Trinh
Keywords: khuyết tật
Lao động
pháp luật
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Luật
Citation: Khóa luận tốt nghiệp K36
Series/Report no.: KLTN.TCKD;001
Abstract: trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền dân chủ bình đẳng như hiện nay thì việc nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học các quy định của pháp luật về người lao động khuyết tật nhằm đa dạng hóa cơ cấu lao động, đáp ứng nhu cầu của xã hội nói chung và của thị trường lao động nói riêng là điều hết sức cần thiết. Đây là lí do người viết chọn đề tài “Pháp luật về lao động là người khuyết tật” cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/212
ISSN: KLTN.TCKD.001
Appears in Collections:PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO THI TO TRINH.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.