Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐoàn Đức, Lương-
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc, Kiện-
dc.date.accessioned2023-10-15T03:50:20Z-
dc.date.available2023-10-15T03:50:20Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn978-604-81-2884-5-
dc.identifier.urihttp://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/227-
dc.descriptionTrong giai đoạn hiện nay, cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự còn nhiều vấn đề đặt ra để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự”. Nội dung các bài viết đã nghiên cứu về các vấn đề như: hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hìnhvi_VN
dc.description.abstractCải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự ở Việt Nam đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm sâu sắc, trong đó có các nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và một trong những nội dung trọng tâm của cải cách tư pháp là hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, hoàn thiện bộ máy, chức năng của các cơ quan tư pháp trong giai đoạn sắp tới. Có thể nhận thấy, cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự những năm gần đây ở nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng về thực tiễn cũng như nghiên cứu lý luận, cụ thể là (i) trong việc xây dựng chính sách hình sự, mà bộ phận quan trọng của nó là chính sách pháp luật hình sự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) trong việc tổ chức lại bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và Cơ quan thi hành án hình sự; (iii) trong hoạt động thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự đổi mới tư duy của cán bộ làm công tác thực tiễn; (iv) trong định hướng nghiên cứu khoa học pháp lý ở nước ta.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherNXB Tư phápvi_VN
dc.relation.ispartofseriesLUA;LUA.2884-5-
dc.subjectcải cáchvi_VN
dc.subjecttư pháp hình sựvi_VN
dc.titleCải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sựvi_VN
dc.typeBookvi_VN
Appears in Collections:Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự.pdf
  Restricted Access
Cai catch tu phap1.81 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.