Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/230
Title: Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng
Authors: Đoàn Đức, Lương
Keywords: áp dụng
phap luật
Bộ luật dân sự
hợp đồng
Issue Date: 2023
Publisher: NXB Tư pháp
Series/Report no.: LUA;LUA.2882-1
Abstract: Hợp đồng không chỉ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự mà còn được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành. Vấn đề đặt ra là, khi xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng thì cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài thương mại) áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành? Về kỹ thuật lập pháp, các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ mang tính nguyên tắc. Để áp dụng các quy định này cần cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành điều chỉnh từng lĩnh vực như hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng tín dụng v.v.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/230
ISSN: 978-604-81-2882-1
Appears in Collections:Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Áp dụng BL dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng.pdf
  Restricted Access
Ap dung BLDS VA Luat CN1.55 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.