Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/28
Title: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết học phần Luật Hình sự
Authors: Trần Văn, Hải
Dương Thị Cẩm, Nhung
Nguyễn Thị, Bình
Keywords: pháp luật
Luật hình sự
Việt Nam
Tài liệu học tập
Giải quyết tình huống
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;GQTH H.Sự
Abstract: Luật Hình sự là một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo mã ngành Luật học và Luật Kinh tế. Để học tốt học phần Luật Hình sự, đòi hỏi người học phải nắm vững các quy định của pháp luật hình sự và vận dụng vào giải quyêt các trường hợp thực tiễn. Do đó để tạo một phương pháp giảng dạy và học tập mới mang lại hiệu quả cao, bên cạnh một số các tình huống giả định, tác giả xin được cung cấp đến giảng viên và người học các tình huống được tóm tắt từ các bản án, quyết định Tòa án và gợi mở vấn đề cần giải quyết và hướng nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật hình sự để làm sáng tỏ nội dung vấn đề.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/28
ISBN: 978-604-974-222-4
Appears in Collections:Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Huong dan tinh huong hoc phan Luat Hinh su full.pdfSách HDGQ tình huống Luật Hình sự688.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.