Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/38
Title: Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện
Authors: Lê Thanh, Sơn
Đoàn Đức, Lương
Keywords: tư duy
phản biện
kỹ năng
học tập
giáo trình
Issue Date: 2018
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;Kỹ năng TDPB
Abstract: Dưới tác động của trào lưu quốc tế hóa và những đòi hỏi của thị trường lao động, có thể nói chưa bao giờ xu huống tiến sâu về phía thị trường của trường đại học lại thể hiện rõ nét như hiện nay. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường sống và làm việc ngày càng đa diện và phức tạp, người lao động phải có những kỹ năng và năng lực mới. Vì lẽ đó, cái là người học mong muốn có được, đồng thời cũng là giá trị sâu xa và căn bản của giáo dục nói chung, cũng như giáo dục đại học nói riêng chính là năng lực hành động và năng lực tư duy, trong đó kỹ năng tư duy phản biện đóng vai trò chính yếu, cốt lõi, là nhân tố kết nối các kỹ năng còn lại để đạt được đến kỹ năng cuối cùng là kỹ năng học tập suốt đời.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/38
ISBN: 978-604-974-026-8
Appears in Collections:Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT KY NANG TU DUY PHAN BIEN full.pdfSách Kỹ năng tư duy phản biện2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.