Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/42
Title: Giáo trình kỹ năng lập luận và tranh luận
Authors: Lê Thanh, Sơn
Đoàn Đức, Lương
Keywords: lập luận
tranh luận
kỹ năng
Tài liệu hướng dẫn
giáo trình
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;Kỹ năng LLTL
Abstract: Các mối quan hệ trong xã hội dù ở bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống: từ đạo đức, văn hóa, giáo dục... đến chính trị, khoa học, kinh tế, luật pháp... luôn luôn làm này sinh, xuất hiện những tình huống phức tạp, chứa đựng những mâu thuẩn đòi hỏi phải giải quyết. Đối thoại, tranh luận phản biện là cách giải quyết mâu thuẫn dựa trên sức mạnh trí tuệ - ngôn từ, là phương thức ôn hòa để hóa giải mâu thuẫn, cân bằng các mối quan hệ, san bằng cách biệt, giúp tiếp cận và làm sáng tỏ chân lý, tạo động lực để xã hội phát triển và là phương tiện không thể thiếu trong thế giơi tiến bộ. Là hình thức giao tiếp ngôn ngữ đặc thù, kỹ năng tranh luận luôn gắn bó tự nhiên, giao thoa và song hành cùng kỹ năng lập luạn và kỹ năng tư duy phản biện để hình thành nhóm kỹ năng tư duy- ngôn ngữ. Đây là nhóm kỹ năng vừa mang tính khoa học vưa mang tính nghệ thuật, trong đó có thể coi kỹ năng tư duy phản biện là khối óc và kỹ năng lập luận và dòng máu, là hơi thể để duy trì sức sống cho đối thoại và tranh luận
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/42
ISBN: 978-604-974-422-8
Appears in Collections:Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Ky nang va lap luan full.pdf
  Restricted Access
GT Kỹ năng lập luân và tranh luận1.44 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.