Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/46
Title: Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân - Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Sách tham khảo)
Authors: Đoàn Đức, Lương
Lý Nam, Hải
Keywords: pháp luật
giáo dục
Tư vấn
phạm nhân
Thừa Thiên Huế
tham khảo
thực tiễn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;TK TVPL.PN
Abstract: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn giữ vị trí quan trọng đường lối, chính sách của Đảng và được quy định trong pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các đối tượng vi phạm pháp luật và đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trong thời gian qua, các trại giam tại Việt Nam trực thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an đã quan tâm và chỉ đạo sát sao đến công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho phạm nhân và đạt được một số kết quả nhất định. Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam được lên kế hoạch sẵn về nội dung, hình thức, quy trình giáo dục và được thực hiện thông qua các cán bộ của tổ chuyên trách đảm nhiệm mảng giáo dục tại trại giam. Tuy nhiên, các hình thức trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã dần bộc lộ những hạn chế như nội dung giáo dục không phù hợp với đối tượng, phương pháp giáo dục truyền thống, mang nặng tính thuyết giảng, giáo điều, hình thức giáo dục tư vấn chưa đa dạng, chỉ tiếp cận được nhóm đối tượng. Vì vậy, việc nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, qua đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật tại các trại giam ở Việt Nam không những có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn mà còn mang ý nghĩa thời sự và nhân văn
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/46
ISBN: 978-604-912-903-2
Appears in Collections:Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân - Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SACH CHUYEN KHAO THAY LUONG (in 2 cuon..... 22-3-2018).pdfSách giáo dục và tư vấn cho phạm nhân2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.