Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/49
Title: Giáo trình Luật Lao động Phần 2 - Lưu hành nội bộ
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Đào Mộng, Điệp
Keywords: pháp luật
luật lao động
Việt Nam
Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LLĐ2
Abstract: Luạt lao động là một môn học nghiên cứu vấn đề quan hệ lao động và các quan hệ liên quan đến lao động giữa các chủ thể tham gia quá trình lao động. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu của sinh viên ngành Luật cũng như các nhà nghiên cứu, quan tâm về lĩnh vực lao động, Khoa Luật - Đại hoc Huế tiến hành xuất bản cuốn giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Phần 2 - Lưu hành nội bộ)
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/49
Appears in Collections:Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Phần 2) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT LUAT LAO DONG 2_2013.pdfGT Luật Lao động Phần 2-2013648.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.