Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/51
Title: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Phần 1)
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Đào Mộng, Điệp
Mai Đăng, Lưu
Keywords: pháp luật
luật lao động
Việt Nam
Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LLĐ1
Abstract: Luật lao động là một môn học nghiên cứu về quan hệ lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động giữa các chủ thể tham gia vào quá trình lao động. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu của sinh viên ngành Luật cũng như các nhà nghiên cứu, quan tâm về lĩnh vực lao động, Khoa Luật - Đại học Huế tiến hành xuất bản cuốn Giáo trình Luật lao động Việt Nam. Giáo trình được chia thành 2 phần. Phần 1 trong cuốn sách này sẽ trình bày các nội dung: Khái quát về luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, địa vị pháp lý của công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, việc làm và học nghề, hợp đồng lao động, thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn tư liệu bổ ích đối với những sinh viên Luật được đào tạo dưới các hình thức khác nhau, các cán bộ làm công tác pháp lý cũng như những nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến lĩnh vực khoa học này.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/51
Appears in Collections:Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Luat lao dong 1_2013.pdfGT Luat LĐ Việt Nam phần 1636.82 kBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU LUAT LD 1.pdfPhần phụ GT Luật LĐ Việt Nam P1108.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.