Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/57
Title: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Luật hành chính
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LHC1
Abstract: Luật hành chính là ngành khoa học pháp lý cơ bản trong hệ thống các khoa học pháp lý. Đây là ngành luật chuyên nghiên cứu về cơ sở pháp lý của việc tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành luật, cũng như những người nghiên cứu về quản lý hành chính nhà nước, chúng tôi đã biên soạn giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính. Trong quá trình biên soạn tập tài liệu này, tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài liệu giảng dạy môn học của các tác giả và các cơ sở đào tạo Luật khác trong nước và thế giới, tác giả đã cập nhật, bổ sung thêm nhiều vấn đề theo từng nội dung cụ thể. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho các sinh viên, học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu môn học Luật hành chính
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/57
Appears in Collections:Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT LUAT HANH CHINH 1 (full).pdfGT Luật Hành chín phần 1_2013544.44 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu Luat HC 1.pdfPhần phụ GT Luật Hành chính 1_201391.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.