Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/60
Title: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ
Authors: Đoàn Đức, Lương
Hồ Thị Vân, Anh
Lê Bá, Hưng
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Luật dân sự
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Tái bản lần thứ 2
Series/Report no.: GT-LUAT;LDS1
Abstract: Từ năm 2000, khoa Luật đã biên soạn “Tài liệu học tập môn học Luật Dân sự Việt Nam” dùng làm tài liệu chính thức đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngành Luật thuộc Đại học Huế. Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, năm 2005 Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006) thay thế Bộ luật dân sự năm 1995, đồng thời trên cơ sở Chương trình khung đào tạo ngành Luật dùng cho hệ đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó quy định kết cấu và những kiến thức tối thiểu của môn học Luật Dân sự Việt Nam khoa Luật, Đại học Huế đã thực hiện hoàn chỉnh Tài liệu học tập môn học Luật Dân sự Việt Nam thành Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam trên cở sở kết cấu chương trình theo quy định, tham khảo và cập nhật các nội dung của văn bản pháp luật mới được ban hành và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các nhà khoa học và sinh viên.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/60
Appears in Collections:Giáo trình Luật dân sự Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT LUAT DAN SU 1 (full).pdfGT Luật Dân sự VN Phần 1638.44 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu Dan su 1.pdfPhần phụ GT Luật Dân sự VN Phần 1103.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.