Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/64
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Duy, Phương-
dc.contributor.authorTrần Việt, Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hoài, Phương-
dc.date.accessioned2020-09-09T07:38:22Z-
dc.date.available2020-09-09T07:38:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationXuất bản lần đầuen_US
dc.identifier.isbn978-604-912-375-7-
dc.identifier.urihttp://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/64-
dc.description.abstractLuật Hiến pháp Việt Nam là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các chế định, quy phạm của luật Hiến pháp Việt Nam là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các chế định, quy phạm của các ngành luật khác trong hệ thống Việt Nam. Vì vậy, muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của Việt Nam phải bắt đầu từ luật Hiến pháp Việt Nam. Sự hiểu biết luật Hiến pháp Việt Nam đóng góp vai trò rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển của khoa học pháp lý Việt Nam. Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập môn luật Hiến pháp Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chúng tôi tiến hành biên soạn Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - phần I để phục vụ sinh viên.en_US
dc.description.tableofcontentsTài liệu thiết kế chia là 9 chương và phần câu hỏi bài tậpen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherNhà xuất bản Đại học Huếen_US
dc.relation.ispartofseriesGT-LUAT;LHP1-
dc.subjectpháp luậten_US
dc.subjectGiáo trìnhen_US
dc.subjectLuật Hiến phápen_US
dc.subjectVIệt Namen_US
dc.titleGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Phần 1) -Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Hien phap 1.pdfGT Luật Hiến pháp Phần 1_2015968.09 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu GT Hien phap 1.pdfPhần phụ GT Luật Hiến pháp Phần 1_2015177.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.