Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/66
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Thị Hải, Ngọc-
dc.contributor.authorCao Đình, Lành-
dc.contributor.authorNguyễn Thanh, Tùng-
dc.contributor.authorĐặng Thị Vũ, Hường-
dc.contributor.authorMai Xuân, Hợi-
dc.date.accessioned2020-09-09T07:46:35Z-
dc.date.available2020-09-09T07:46:35Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationXuất bản lần đầuen_US
dc.identifier.urihttp://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/66-
dc.description.abstractLuật Thương mại 2 là môn học nghiên cứu về pháp luật hợp đồng, pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật về phá sản. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên ngành luật cũng như những người nghiên cứu về lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, ThS. Lê Thị Hải Ngọc cùng ThS. Cao Đình Lành, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Đặng Thị Vũ Hường và CN. Mai Xuân Hợi cùng trao đổi góp ý hoàn thiện và biên soạn tài liệu này với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật phá sảnen_US
dc.description.tableofcontentsTài liệu được thiết kế gồm 4 chương và phần câu hỏi bài tậpen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherNhà xuất bản Đại học Huếen_US
dc.relation.ispartofseriesGT-LUAT;LTM2-
dc.subjectpháp luậten_US
dc.subjectLuật thương mạien_US
dc.subjectTài liệu học tậpen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleTài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2)en_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT LUAT THUONGMAI 2-2013_.pdfTLHT Luật Thương mại 2_2013868.44 kBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU LUAT THUONG MAI 2-2013_ -.pdfPhần phụ TLHT Luật Thương mại 2_2013235.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.