Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/71
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Thị, Thảo-
dc.contributor.authorViên Thế, Giang-
dc.contributor.authorNguyễn Thị, Triển-
dc.date.accessioned2020-09-09T08:07:39Z-
dc.date.available2020-09-09T08:07:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationXuất bản lần đầuen_US
dc.identifier.isbn978-604-016-9-
dc.identifier.urihttp://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/71-
dc.description.abstractThực hiện chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình đó, chính sách tài chính được sử dụng như là công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu của nhà nước, khắc phục được tình trạng khủng hoảng, suy thoái nền kinh tế, kiềm chế và kiểm soát lạm phát, giảm mức bội chi ngân sách góp phần ổn định thị trường thông qua công cụ ngân sách nhà nước và chính sách thuế phù hợp. Chính vì vậy, pháp luật về tài chính luôn luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia nhằm kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ quản lý nhà nước về tài chính và quan hệ tài chính phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như các chuyên ngành kinh tế nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam. Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật, những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính, đồng thời có tham khảo những tài liệu liên quan tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là: Pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật thuế.en_US
dc.description.tableofcontentsTài liệu học tập Luật tài chính được thiết kế chia là 11 chương và phần câu hỏi tình huốngen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherNhà xuất bản Đại học Huếen_US
dc.relation.ispartofseriesGT-LUAT;LTC-
dc.subjectpháp luậten_US
dc.subjectLuật Tài chínhen_US
dc.subjectTài liệu học tậpen_US
dc.titleTài liệu học tập Luật Tài chính (2013) - Lưu hành nội bộen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Tài liệu học tập Luật Tài chính (2013)- Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Luat Tai chinh 2013.PDFTLHT Luật Tài chính_20131.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.