Tài liệu học tập Luật Đất đai (2013) - Lưu hành nội bộ Collection home page

Logo
Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của quý đồng nghiệp và nhu cầu học tập của sinh viên, học viên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật Đất đai trên cơ sở những tri thức, quan niệm lý luận mới và các quy định mới của hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo khung chương trình của các cơ sở đào tạo trong nước, các tài liệu của các cơ sở trong và ngoài nước. Đây là tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học Luật Đất đai nhằm giúp người đọc hệ thống hoá được những vấn đề về Luật Đất đai. Luật Đất đai là ngành luật đặc thù, là môn học chứa đựng dung lượng tri thức khá lớn, có một số vấn đề được đánh giá là phức tạp

Thuộc sở hữu của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Tài liệu học tập Luật Đất đai ( 2013) - Lưu hành nội bộLê Thị, Phúc; Thân Văn, Tài
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
Tài liệu học tập Luật Đất đai (2013) tác giả Lê Thị Phúc (chủ biên) và tác giả Thân Văn Tài (Khoa Luật - ĐHH nay là Trường Đại học Luật, Đại học Huế) - Lưu hành nội bộ