Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/32
Title: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hôn nhân và gia đình
Authors: Nguyễn Thị Lê, Huyền
Hoàng Thị Hải, Yến
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Tài liệu học tập
Việt Nam
Luậ hôn nhân và gia đình
Issue Date: 2018
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;GQTH HNGD
Abstract: Phương pháp dạy và học gắn liền giữa lý luâ và thực tiễn là một trong những yêu cầu quan trọng trong đào tạo theo hệ thống tính chỉ giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, với đặc thù của việc đào tạo ngành Luật, yêu cầu của việc đào tạo gắn liền với thực tiễn lại càng trở nên hết sức quan trọng. Bởi lẽ, mỗi nhân lực hoạt động trong lĩnh vực pháp lý cần được trang bị đầy đủ không chỉ về kiến thức lý luận mà còn phải thực hiện nhuần nhuyễn kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Do đó tìa liệu được biên soạn thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường, nhằm mục đích định hướng cho người học các kỹ năng giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về quan hệ pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình trên thực tế, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/32
ISBN: 978-604-974-004-6
Appears in Collections:Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hôn nhân và gia đình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT HD giai quyet tinh huong luat HNGD full.pdfSách HDGQ tình huống học phần Luật HNGĐ1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.