Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/66
Title: Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2)
Authors: Lê Thị Hải, Ngọc
Cao Đình, Lành
Nguyễn Thanh, Tùng
Đặng Thị Vũ, Hường
Mai Xuân, Hợi
Keywords: pháp luật
Luật thương mại
Tài liệu học tập
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LTM2
Abstract: Luật Thương mại 2 là môn học nghiên cứu về pháp luật hợp đồng, pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật về phá sản. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên ngành luật cũng như những người nghiên cứu về lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, ThS. Lê Thị Hải Ngọc cùng ThS. Cao Đình Lành, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Đặng Thị Vũ Hường và CN. Mai Xuân Hợi cùng trao đổi góp ý hoàn thiện và biên soạn tài liệu này với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật phá sản
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/66
Appears in Collections:Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT LUAT THUONGMAI 2-2013_.pdfTLHT Luật Thương mại 2_2013868.44 kBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU LUAT THUONG MAI 2-2013_ -.pdfPhần phụ TLHT Luật Thương mại 2_2013235.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.