Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/69
Title: Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Phần 2) - Lưu hành nội bộ
Authors: Đoàn Đức, Lương
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Việt Nam
Luật dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Tái bản lần thứ 2
Series/Report no.: GT-LUAT;LDS2
Abstract: Luật Dân sự là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Luật, ngành Luật Kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, từ năm 2000 khoa Luật trực thuộc Đại học Huế đã biên soạn cuốn tài liệu học tập Luật Dân sự (phần 2). Từ khi Bộ Luật Dân sự 2005 được ban hành (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006), đã có hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó khoa Luật trực thuộc Đại học Huế đã hoàn chỉnh tài liệu học tập thành giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (phần 2), dựa vào kết cấu chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các sinh viên... Giáo trình là cuốn sách dùng cho sinh viên các hệ đào tạo của khoa Luật trực thuộc Đại học Huế.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/69
Appears in Collections:Giáo trình Luật dân sự Việt Nam (Phần 2) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT LUAT DAN SU 2 full.pdfGT Luật Dân sự Việt Nam Phần 21.07 MBAdobe PDFView/Open
Phan phu GT Luat Dan su 2.pdfPhần phụ GT Luật Dân sự Việt Nam Phần 2236.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.